О музее Грев Кафи

Rețele Sociale:
Copyright © 2014-2015 Grev Kafi


Despre Muzeul Cultural Educativ Grev Kafi


1. Introducere
2. Scopul organizării muzeului
3. Activitățile preconizate
4. Locația Muzeului Cultural Educativ Grev Kafi
5. Spațiul expozițional
6. Patrimoniul Muzeului
7. Dotarea tehnico-materială și personalul muzeului
8. Finanțarea Muzeului/ date bancare

1. Introducere

Muzeul Cultural Educativ Grev Kafi este un muzeu de artă plastică obstesc fondat in Republica Moldova si care se afla in proces de inregistrare. El a fost edificat în centrul istoric al orașului Chișinău, str. Alexandru cel Bun 115/C. Muzeul dispune de un edificiu de aproximativ 240 m2, inclusiv pentru spațiu expozițional. Patrimoniul include peste 200 sute de tablouri si desene ale pictorilor Evdochia Fidelskaia și Grigori Cabacinîi. În incinta muzeului va fi organizată o Școală de arte plasrtice unde va fi dezvoltată creativitatea copiilor si vor avea loc cursuri in domeniul artelor si culturii.
Personalul muzeului activeaza pe bază de voluntariat și este reprezentat de persoane cu studii specializate și experiență în domeniul artelor, managementului, științelor umaniste. Expozițiile sunt deservite, în dependență de necesitatea lingvistică publicului și a turiștilor.
Etapele formarii și edificării muzeului cultural educativ Grev Kafi:
- Decizia de a fonda muzeul cultural educativ Grev kafi a fost luată de grupul de inițiativă în vara anului 2014. Atunci au fost începute și lucrarile de design preliminar ale viitorului edificiu a muzeului;
- În octombrie 2014 proiectul a fost autorizat de către Departamentul Arhitectură a Municipiului Chișinău (Proiect vizat);
- În mai 2015 proiectul a avizat de către Comisia Națională pentru Monumentele Istorice a Ministerului Culturii (Proiect executiv);
- În septembrie 2015 a fost primită autorizația de construire Departamentul Arhitectură a Municipiului Chișinău (Autorizatie de construire) ;
- Pe data de 24 octombrie 2015 au demarat lucrarile de consrtuctie a edificiului muzeului cultural educativ Grev Kafi.
- Pe data de 24 martie 2020, muzeul grev kafi si-a deschis usile pentru primii vizitatori.

- Muzeul este in proces de inregistrare la Ministerul educatiei, culturii si cercetarii

Pagina web va fi updatată ulterior în baza activităților și evenimentelor realizate.


2. Scopul organizării muzeului


Muzeul Cultural Educativ Grev Kafi are ca scop promovarea culturii și artei, a valorilor culturale atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît și peste hotarele ei, dezvoltarea legăturilor culturale şi sociale între oameni, pentru o mai bună înţelegere între popoare şi promovarea valorilor general-umane şi a diversității culturale.
Prin activitatea sa, muzeul va promova aprecierea artelor plastice şi înţelegerea importanţei lor pentru societate, va populariza și mediatiza operele culturale și de artă.
Muzeul va contribui la realizarea unui spaţiu cultural inedit, în care arta va fi prezentă în viaţa de fiecare zi. Principalul scop al instituției este dezvoltarea creativității persoanelor și cultivarea dragostei față de artă și valorile culturale.

3. Activitățile preconizate
- Muzeul își propune să expună permanent colecţia de artă plastică a familiei Cabacinîi Grigori și Fidelskaia Evdochia (Grev Kafi) cât și alte bunuri culturale cu valoare artistică.
- Pentru ca muzeul sa fie viu, dinamic si inovativ, instituția va realiza și facilita activitațile instructiv-educative în domeniul culturii și artelor, va oferi servicii culturale si de consultanță.
- Colaborarea cu direcțiile Ministerului Culturii, cu Direcția Cultură a municipiului Chișinău, organizațiile neguvernamentale, instituțiile și persoanele din Republica Moldova și străinătate va avea scop realizarea unor programe și proiecte culturale comune și de susținere a artelor plastice.
- Muzeul va facilita organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Instituției.
- Activitățile de promovare a artei, fundraising, advocacy și comuncare vor fi susținute prin intermediul activităților de editare şi multiplicare a publicaţiilor și reproducțiilor artistice, de cultură generală și muzeale.
- Colaboratorii muzeului vor participa la elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional/internațional în scopul dezvoltării potenţialului cultural şi uman al Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor Instituției.

4. 4. Locația Muzeului Cultural Educativ Grev Kafi
Locația muzeului conform proiectului arhitectural aprobat.
5. Spațiul Expozițional
Spațiul expozițional va constitui aproximativ 200 de metri patrați. Spațiul de la parter este dedicat necesităților tehnice ale muzeului și include
- Spațiu de depozitare de aproximativ 20 m2 și un oficiu pentru personal de 15 m.p.
- Holul va fi utilizat, în caz de necesitate, ca spațiu de expoziție adițional celui de la etajul 2 și 3 sau transformat în studiou petnru Scoala de arte. Mici picturi vor fi expuse pe scarile dintre etaje.

Spațiul expozițional
Spațiul expozițional
Spațiul expozițional
6. Patrimoniul Muzeului
Patrimoniul muzeului va cuprinde sute de tablouri din colecția pictorilor Grigori Cabacinîi și Evdochia Fidelskaia.
Reieșind din tematica diversă a subiectelor pictate, vor fi organizate expoziții tematice de Ziua Independenței Republicii Moldova, de Sfintele Sărbători de Paşti, de ziua internațională a copiilor etc.7. Dotarea tehnico-materială și personalul muzeului
Reieșind din faptul ca prezența online este un sine qua non, muzeul va fi dotat cu calculator performant, imprimantă, tehnică de multiplicare, aparat foto, cameră video. Va fi instalată sistema antifurt și sisteme antiincediare.
Muzeul va avea un Director de muzeu, coordonator administrativ, ghizi și alt personal. Managementul muzeului va fi exercitat de către fondatori.


8. Finanțarea Muzeului Cultural Educativ Grev Kafi
După deschiderea contului bancar, echipa de inițiativă continuă să strângă fonduri de la organizații, companii și persoane private din Republica Moldova cât și de peste hotarele țării.
Doritorii de a contribui la această cauză nobilă sunt rugați ofere un suport financiar.

Adresa:
Eudochia Fidelskaia, Grigori Cabacinii
Str. Columna 144/13A
Chisinau, Republica Moldova
Tel: 022 291688,
Email: Grevkafi.museum@gmail.com
www.grevkafi.org

Puteti dona bani prin intermediul:
1. Paypal prin email: Grevkafi.museum@gmail.com Paypal
 
2. Yandex Money
(pentru transferuri de pe cardurile emise in Rusia)
   
(numarul portmoneului Yandex Money  410013052877888 pentru Григорий Кабачный)
 
3. Transfer bancar
Recipient: Cabacinii Grigori

in EURO

Banca: BC Mobiasbanca SA
Adresa: 2300 Filiala nr. 23 Mircea Cel Batrin
SWIFT: MOBBMD22
Numarul contului: 2259710SV79304107100
IBAN: MD75MO2259ASV79304107100
Correspondent bank: USA The Bank of New York Mellon SWIFT: IRVTUS3NXXX

in USD
Banca: BC Eximbank-Gruppo Veneto Banca SA
Adresa: Bd. Stefan Cel Mare 171/1, MD-2004, Chisinau, Moldova
SWIFT: EXMMMD22
IBAN: MD84EX0000002259710717US
Correspondent bank: USA The Bank of New York Mellon SWIFT: IRVTUS3N

in LEI
Banca: BC Eximbank-Gruppo Veneto Banca SA
Adresa: Bd. Stefan Cel Mare 171/1, MD-2004, Chisinau, Moldova
SWIFT: EXMMMD22
IBAN: MD70EX0000002259710717MD
Correspondent bank: USA The Bank of New York Mellon SWIFT: IRVTUS3N
 Rețele Sociale: